Általános felhasználási feltételek tartalom

e-City portál és e-City mobil applikáció
Általános felhasználási feltételek

 

 1. A szabályzat célja

Jelen dokumentum célja, hogy rögzítse az e-City Android (5.0/6.0), illetve iOS alapú mobil eszközökön elérhető applikáció, illetve az e-City portál használatának feltételeit.

 

 1. Személyes adatok kezelése

A felhasználási feltételek elfogadásával Ön hozzájárul, hogy az Önkormányzat

 • a mobil applikáció és a portál útján az Ön által megadott, valamint a mobil alkalmazás és a portál funkcióinak működéséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kezelje és tárolja az e-City alkalmazásban,
 • a személyes adatait harmadik személy részére továbbítsa, amennyiben az adattovábbítás a mobil alkalmazás és a portál funkcióinak működéséhez elengedhetetlen és a személyes adat hiányában a funkciónak a szolgáltatási feltételek szerinti működése ellehetetlenül.

Az adatkezelés jogalapja
Ön regisztrációjával hozzájárul, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint az Önkormányzat kezelje személyes adatait.
Az Önkormányzat a mobil applikáció és portál működtetése során, a használt funkcióktól függően a következő adatait kezelheti:

 • név,
 • e-mail cím,
 • regisztráció dátuma,
 • regisztrációs ellenőrző kód,
 • gyűjtött pontok
  • mennyisége,
  • helyszíne,
  • ideje,
 • beváltott pontok
  • mennyisége,
  • helyszíne,
  • ideje,
 • érdekességek, túrák, hírek, programok
  • értékelése,
  • kedvencek közé felvétele,
 • programok
  • kedvencek közé felvétele,
 • szavazások
  • választott opció.

Az Önkormányzat, a mobil applikáció regisztrációval történő használata során a mobiltelefon alábbi funkcióihoz fér hozzá, amennyiben a felhasználó engedélyezi azokat:

 • képek és videók.

A mobil applikáció, illetve a portál felhasználója az applikáció és a portál Regisztráció törlése funkciójával kezdeményezheti regisztrációjának törlését. A regisztráció törlése több napot vehet igénybe, erről a felhasználót a portálon és az applikációban tájékoztatjuk.
Az applikáció letöltése, az applikáció és a portál használata során az egyes adatok megadása minden esetben önkéntes. A felhasználó felelősséget vállal azért, hogy az applikáció letöltését, a portál használatát önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.

 

 1. Üzenetek küldése

Ön regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott e-mail címre a portál illetve az applikáció szolgáltatója megkereséseket juttasson el (e-Card kedvezmény rendszerrel kapcsolatos üzenetek, hírlevelek – amennyiben kéri).

 

 1. Adatok hozzáférhetősége

Ön tudomásul veszi, hogy:

 • amennyiben a mobil alkalmazás/portál használata során Ön harmadik személy személyes adatát rögzíti, az adat kezeléséhez és az Önkormányzat részére történő átadásához szükséges hozzájárulás beszerzése az Ön felelőssége,
 • az adatok kezelője, valamint feldolgozója az Önkormányzat.

 

 1. Reklamáció, kapcsolattartás

Amennyiben bármilyen kérdése, esetleg panasza merül fel az e-City mobil applikációval, illetve az e-City portállal kapcsolatban, a +36 92 316 160-as, a +36 92 510 696-os telefonszámokon vagy az info@e-city.hu e-mail címen érdeklődhet.
A különböző megkeresésekre az Önkormányzat illetékes munkatársa haladéktalanul választ ad a felhasználónak.

 

 1. Regisztrálás

Az e-City mobil applikáció és az e-City portál által nyújtott szolgáltatások (kivéve a regisztrációhoz kötött funkciók) a nem regisztrált felhasználók számára elérhetők. A regisztrált felhasználók az applikáció segítségével részt vehetnek játékokkal egybekötött sorsolásokon, regisztrációhoz kötött szavazásokon, illetve az e-Card funkcióval pontokat gyűjthetnek, melyeket az egyes beváltóhelyeken különböző termékekre válthatnak be.
A regisztráció során a felhasználó elismeri, hogy kizárólag saját, a valóságnak megfelelő adatok megadásával regisztrál.
Az applikáció és a portál regisztrált felhasználói esetén az alábbi adatokat tartja nyilván az Önkormányzat:

 • név,
 • e-mail cím,
 • regisztráció dátuma,
 • regisztrációs ellenőrző kód.

 

 1. Kapcsolat felvétel tartalma

Ön tudomásul veszi, hogy:

 • az Ön által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által esetlegesen okozott mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért az Önkormányzat nem tartozik felelősséggel.
 • a beküldött tartalmak, illetve kapcsolat felvételi űrlap szövegében jogellenes tartalom nem helyezhető el.
 • az Önkormányzat fenntartja jogát bármely regisztrált felhasználó kitiltására, vagy tartalom, információ törlésére, amelyet saját értelmezése szerint kifogásolhatónak talál vagy bármilyen jogszabályba ütköző tartalmat hordoz.

 

 1. Regisztráció tiltása

A mobil applikáció, illetve a portál felhasználója (regisztrációja) indokolt esetben (illetéktelen képek, üzenetek küldése esetén) tiltásra (deaktiválásra) kerülhet. Amennyiben a felhasználó regisztrációja valamilyen oknál fogva tiltásra kerül, az applikációban és a portálon bejelentkezéskor, illetve a regisztráció során hibaüzenetet kap.
Amennyiben a felhasználó kitiltásra került bővebb felvilágosítást kérhet a +36 92 316 160-as, a +36 92 510 696-os telefonszámokon vagy az info@e-city.hu e-mail címen.
A tiltással kapcsolatban a felhasználó semmiféle kártérítési igénnyel vagy jogorvoslati kérelemmel nem élhet.

 

 1. Frissítések

A szoftverfrissítések célja, hogy az applikációt és a portált bővítsék, javítsák és továbbfejlesszék, illetve, hogy Önt az új szolgáltatásokról, funkciókról tájékoztassák. Az applikációban és a portálon kezdeményezett regisztrációval hozzájárul, hogy ilyen frissítéseket kapjon, illetve tudomásul veszi, hogy a módosítások végrehajtása annak elérhetőségét érintheti.

Facebook Page plugin